Mr. Pommé was vanaf 1977 tot november 2004 werkzaam bij het Bureau Rechtshulp Zuid Limburg, later Rechtshulp Zuid Advocaten te Heerlen als jurist vanaf 1985 en  als advocaat vanaf augustus 1999. Per 1 november 2004 werd het kantoor Niemarkt & Van Berkel Pommé Starmans zijn werkplek. Vanaf juli 2013 is dat Pommé Advocatenkantoor.

AL vanaf de werkzaamheden bij Bureau Rechtshulp bestond zijn aandachtsveld vooral uit de gebieden arbeidsrecht, sociale verzekeringen en voorzieningen. Ook nu nog kunnen deze rechtsgebieden op zijn warme belangstelling rekenen en worden er vele procedures gevoerd op het gebied van de arbeidsongeschiktheidswetgeving (WAO, WIA, WAJONG, Wet Wajong) maar evenzo in het kader van de WW, Ziektewet en de sociale voorzieningen zoals bijstand (WWB en WIJ) en de WMO. Ook voor problemen in het kader van de Anw, WAO, AWBZ kunt u terecht evenals voor problemen in Nederland met Nederlandse uitkeringen in combinatie met een buitenlandse uitkering.

De deskundigheid wordt jaarlijks bijgehouden middels het volgen van cursussen,waaronder onder andere de deelname aan Kennisnet Sociale Zekerheid.

Op het gebied van het arbeidsrecht, in de praktijk vaak nauw verbonden met de sociale zekerheid, bestaat eveneens een langjarige ervaring. U kunt terecht met allerlei soorten arbeidsrechtelijke problemen van arbeidscontracten, loondoorbetaling tijdens ziekte, loonvorderingen, non-concurrentiebedingen, discriminatie op de werkvloer, ontslag, vermindering of vermeerdering van arbeidsuren.

Routebeschrijving
Grotere kaart weergeven